عرضه اعمال به امام علیه السّلام جنبه تشریفاتى ندارد - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
عرضه اعمال به امام علیه السّلام جنبه تشریفاتى نداردعرضه اعمال به امام علیه السلام تشریفاتى نیست ، بلکه واقعیت دارد، اعمال بندگان نزد امام علیه السّلام حاضر است ، و هیچگاه غایب نیست و امام باغبان عمل بندگان است و آنها را (چه خوب و چه بد) به مطلوب سوق مى دهد و به سوى حق سبحانه و تعالى هدایت مى کند. در وقت مردن ، پرسش و پاسخ قبر، در روز قیامت ، میزان ، حساب ، و صراط و... رسیدگى عمل با امام علیه السّلام است خداوند سبحان مى فرماید:
یوم ندعو کل اناس بامامهم ... (اسراء: 71)
(یاد کن ) روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى خوانیم .
و همچنین خود آن بزرگواران علیهم السلام در ذیل آیه شریفه
ان الینا ایابهم ، ثم ان علینا حسابهم
(غاشیه : 25 و 26): (در حقیقت بازگشت آنان به سوى ماست ، آنگاه ، حساب آنان به عهده ماست ) فرموده اند که منظور ماییم .