خوشا ... عشق - مشق عاشقی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خوشا ... عشق

خوشا یاد عشق و خوشا نام عشق

خوشا صبح عشق و خوشا شام عشق

 خوشا خوارى و بى‏کسى‏هاى عشق

تهى دستى و نارسى‏هاى عشق

خوشا خارهاى دل آزار عشق

خوشا ناله‏هاى گرفتار عشق

خوشا سوز عشق و خوشا درد عشق

خوشا سینه درد پرورد عشق

خوشا عاشقان و شب تارشان

خوشا ناله‏هاى دل آزارشان .