برخی اوصاف مؤمنان در سوره مؤمنون - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
برخی اوصاف مؤمنان در سوره مؤمنون

1- در نماز شان خاضع و خاشعند.

2 – از لغو وسخنان باطل اعراض می کنند.

3 – به امانات و پیمان شان وفادارند.

4- از خوف خدا ترسانند.

5- بر نماز های شان محافظت می کنند.

6- به آیات خدا ایمان دارند.

7- هرگز به پروردگار شان شرک نمی ورزند.

8- آنچه وظیفه بندگی است انجام می دهند.

9- در کار های خیر پیشگامند.

10-فروج واندام شان را از عمل حرام باز می دارند.

11- زکات مال شان را می پردازند.

12- و...

سوره مبارک مومنون ،  سوره شماره23 قرآن کریم ، دارای118آیه و مکی است. اولین آیه این سوره ؛ قد افلح المومنون  و با آیه ؛ وقل ربّ اغفر وارحم و انت خیر الراحمین خاتمه می یابد.