بخشیدن - مشق عاشقی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
بخشیدن

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالودم به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری است رنجیدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت بخشیدن...!


پ ن : تشکر از عزیزی که این شعر را برایم فرستاده است.