تکبر؛ هرگز - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
تکبر؛ هرگز

انسان هیچ گاه خود را برتر و والاتر از بندگان خدا نبیندو فراموش نکند که او هم بنده اى از بندگان خداوند است ، و اگر ارزشى هست در اراده و خواست حق تعالى نسبت به انسان است ، نه در توهم و ادعاهاى واهى افراد در بین یکدیگر. انسان اگر مى خواهد که در نزد خداوند سرافراز و ماءجور باشد، باید همواره در شکسته نفسى و فروتنى و تواضع پیشقدم و سرآمد گردد. در میان مردم با تواضع حرکت کند، آنان را حقیر نشمارد و به هیچ شکلى خود را برتر و بالاتر از آنان نشان ندهد در غیر این صورت دچار تکبر می شود و به سر نوشت شیطان دچار خواهد شد.