مقصود توئی - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
مقصود توئی

تاکی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

در میکده رهبانم و در صومعه عابد

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

من یار طلب کردم و او جلوه گه یار

حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همی جوید و من صاحب خانه

هر در که زنم ، صاحب آن خانه توئی تو

هر جا که روم ، پرتو کاشانه توئی تو

مقصود توئی ، کعبه و بتخانه بهانه

شیخ بهاء (ره)