الله اسم اعظم الهى - مشق عاشقی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
الله اسم اعظم الهى

الله اسم اعظم الهى

در میان اسماى لفظى خداى سبحان اسم مبارک الله ، اسم جامع و اعظم است و سایر اسماى الهى با واسطه یا بى واسطه ، زیر پوشش این نام مقدس است ؛ مثلا اسم شافى که از اسماى جزئیه است زیر پوشش ‍ رازق و رازق تحت پوشش خالق و خالق زیر پوشش قادر و قادر زیر پوشش اسم جامع و اعظم الله است .
بنابراین ، اسم الله نسبت به نامهاى دیگر خداوند ( که زیر پوشش آن است ) اسم اعظم است و اگر آیه اى مشتمل بر اسم اعظم حق بود،
سید آیات به شمار مى رود و از این رو در برخى روایات ، آیه کریمه (بسم الله الرحمن الرحیم ) به گرامیترین و بزرگترین آیه قرآن وصف شده است : سرقوا اءکرم آیة فى کتاب الله : (بسم الله الرحمن الرحیم*؛ عمدوا الى اءعظم آیة فى کتاب الله ... و هى (بسم الله الرحمن الرحیم **
تذکر: نام شریف الله در بسیارى از آیات قرآن کریم آمده است و سر این که آیه (بسم الله الرحمن الرحیم ) سید آیات به شمار مى رود اختلاف معنوى و تفسیرى کلمه الله در بسم الله و سایر آیات است .

*توحید صدوق ، ص 219 .
** نور الثقلین ، ص 219 .

برگرفته شده از تفسیر شریف " تسنیم" ذیل سوره مبارک حمد.