عبادت ، هدف خلقت - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
عبادت ، هدف خلقت

عبادت ، هدف خلقت 


O عـبـادت بـه مـعـنـى افتادگى و اظهار خضوع و کوچکى در پیشگاه قادر مطلق است و این حالت دربرابر غیر خدا سزاوار نیست ، چون فقط خداوند است که عارى از هر نقص و عیب مى باشد.O در روایـات اسـلامـى عبادت از سه حال خارج نیست یا از ترس جهنم است یا به طمع بهشت یا به دلیل عشق و محبّتى که عابد به خدا دارد که نوع سوم از همه برتر است .O قـرآن هـدف از خـلقـت بـشـر را عـبـادت و سـتـایـش خـالق مـتـعال مى داند و هشدار مى دهد که غیر خدا را پرستش نکنید و به راه شیطان قدم نگذارید و از او اطاعت مکنید.O در روایـات نـیـز هـدف خـلقـت انـسـانـهـا عـبـادت وبـندگى خدا معرفى شده تا بدین وسیله از گمراهى و انحرافات دیگر نجات یابند.