اسم اعظم - مشق عاشقی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
اسم اعظم

اسم اعظم خداوند کدام یکی از اسماء الهی است ؟ سووالی است که اذهان بسیاری را بخود مشغول نموده است. در این بین هم برخی با استفاده از این شرایط با مطرح نمودن مسایلی مردم را مشغول کرده اند. این مقدمه را برای این نوشتم که چند روز قبل  برای یاد بود و تجلیل از یک بنده خدای یک کتاب کوچک ادعیه را  انتشار دادیم . با توجه به اسقبال زیاد ، قرار شد این کتاب با عبارات بهتری بار دیگر چاپ شود . اما پیشنهاد جالبی از سوی یکی از علما داشتم ؛ ایشان می فرمودند که آیات اسم اعظم الهی را که در مفاتیح الجنان آمده است ، به این کتاب اضافه کنم. حال چند ساعت با این عالم محترم روی اسم اعظم بحث کردیم بماند ... در باره اسم اعظم توجه شما را به این مطلب که از صفحه 242  -  کتاب هزار و یک نکته ایت حق ایت الله حسن زاده  انتخاب کرده ام جلب می نمایم : " در تفسیر ابوالفتوح رازى است که حضرت امام صادق را پرسیدند: از مهم ترین نام اسم اعظم ؟ حضرت فرمود: در این حوض سرد رو! در آن آب رفت و هر چه خواست بیرون آید فرمود منعش کردند تا گفت : یا الله اغثنى ! فرمود: این اسم اعظم است . پس اسم اعظم به حالت خود انسان است ."