شیعه، شیعه است - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
شیعه، شیعه است

شیعه، شیعه است

برای درک بهتر مفاهم اصلی و واقعی شیعه و معرفی آن به جهان و شناخت بهتر پیروان این مذهب، از مذهب شان! به دو نکته اساسی حتما باید توجه داشت.

1- شیعه تنها مذهب اسلامی است که بعد از آورنده اش، قریب به 260 سال از راهنمایی و تفسیر دین از سویی افراد معصوم که از طرف رسول خدا (ص) به عنوان وصی و جانشین ، انتخاب کرده بود، بر خور دار بوده است. در شرایط کنونی نیز افراد متقی و مخلص و بی نام ونشانی هستند که از هدایت و دیدار امام عصر ( عج) بر خور دار می باشند.

2- با وجود این وضعیت ، که سبب غنا و برتری شیعه از دیگران شده است. بازهم برخی مفاهم غیر اصولی و غیر منطقی که اصولا با روح این مذهب،قرآن و خرد سازگار نمی باشد، در این مذهب حقه دیده می شود. این مفاهم نادرست از سوی دشمنان زیرک و دوستان جاهل وارد شیعه شده ست.

با در نظر داشت این دو نکته و معیار قرار دادن ؛ قرآن، عقل و سنت محکم از جهت سند و بدور از هر گونه هیاهو و تعصب بیاییم شیعه را آنگونه که هست بشناسیم وبشناسانیم.

خداوند با حقیقت جویان است.