به بزرگ و کوچک احترام کنید - مشق عاشقی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
به بزرگ و کوچک احترام کنید

به بزرگ و کوچک احترام کنید

پیرمردى که گذشتِ زمان نیرو و قوت جوانى را از او باز گرفته بود، با صورتى پرچروک و دستانى خشکیده و رعشه‏دار و لباس‏هایى کهنه و قدى خمیده و سکوتى سرد که از بى کسى و نادارى او حکایت مى‏نمود، از مصیبت دنیا به رسول اکرم(ص) پناه آورده بود تا در جوار حضرتش جان خسته‏اش را آرامش بخشد.
عده‏اى از اصحاب تا او را دیدند، چون هیچ یک از ملاک‏هایى را که اهل دنیا براى آن به هم احترام مى‏گذارند نداشت (نه پول، نه مقام، نه‏قبیله معروف و ...) از راه دادن ایشان به محفل خویش امتناع کردند. رسول اکرم که براى پیران و کودکان امت خویش احترام زیادى قائل‏بود تا این صحنه را دید فرمود: «کسى که به خردسالان ما احترام‏نکند و پیران ما را مورد تکریم قرار ندهد از ما نیست و با ما پیوستگى ندارد». اصحاب تا این جمله را شنیدند متنبه شدند و به‏سرعت جاى را براى پیرمرد باز کردند و او را با احترام در بین خود جاى دادند.*

*مجموعه ورام، ج 1، ص 80 .