بمناسبت 1176 سال میلاد منجی بشریت امام مهدی (عج) - مشق عاشقی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
بمناسبت 1176 سال میلاد منجی بشریت امام مهدی (عج)

         بمناسبت 1176 سال میلاد منجی بشریت امام مهدی (عج)

                 آینـده جهــان
دیـدگـاهـهـاى مـتـفـاوتـى دربـاره آیـنده جهان وجود دارد؛ بعضى از دریچه یاءس و ناامیدى و با مـلاحـظـه قـدرتـهـاى اتـمـى که در اختیار سران ظلم و بیداد قرار دارد، مى گویند که جهان به سـوى یـک جـنـگ جـهـانـى و فـراگیر پیش ‍ مى رود که در آن ، بشریت گور خود را کنده و تمدن کـنـونـى را از بـین خواهد برد. در ظاهر، قراین و شواهد، این دیدگاه را تاءیید مى کند؛ چرا که عـواطـف انـسـانـى بـشـدت کـاهـش یـافـتـه ، فـاصـله طـبـقـاتـى بـیـن غـنـى و فـقـیـر در حـال گـسترش است ، مفاسد اخلاقى و جنایات در میان جامعه ها رو به افزونى است ، اختلافات و اصـطکاک بین دولتها روز به روز عمیقتر مى شود و درگیریهاى منطقه اى و مرزى میان کشورها شتاب بیشترى به خود گرفته است .
نتیجه اینکه براساس شواهد ظاهرى ، آینده جهان تاریک و نگران کننده است .
در مـقـابـل ، یـک انـدیـشـه و اعـتـقـاد تـا انـدازه اى عـمـومـى و فـراگـیـر در مـیـان هـمـه جـوامـع و ملل وجود داشته و دارد، مبنى بر اینکه روزى یک منجى آسمانى ظهور خواهد کرد و صلح و عدالت را بـراى بـشـر بـه ارمـغـان خـواهـد آورد و بشر در سایه حکومت وى با صلح و صفا و بدور از ناهنجاریهاى ذکر شده خواهد زیست و مدینه فاضله انسانى در آن روز تحقق خواهد یافت . البته در چـنـد و چـون ایـن اعـتـقـاد و آن مـنـجـى بـزرگ در میان معتقدان  اخـتـلاف اسـت ؛ امـا مـهـم ایـن اسـت کـه اصـل ایـن انـدیـشـه و اعـتـقـاد، بـیـن هـمـه اقـوام و مـلل و ادیـان ، مـشـتـرک اسـت . مى دانیم که تا کنون حکومت عدل سراسری اتفاق نیفتاده و حکومت پیامبر اکرم (ص ) نـیـز بـر بـخـشـى مـحـدود از کـره زمـین تحقق پیدا کرد. بنابراین با توجه به پیشگویى این ادیان باید جهان در انتظار چنین روز فرخنده اى بنشیند.
قرآن کریم در موارد مختلفى با تعبیرهاى متفاوت به این مساءله پرداخته و با قاطعیت و
تـاءکـیـد اعـلام کرده که جهان آینده ، جهان صالحان و پرهیزکاران خواهد بود و اراده خداوند بر پـیـروزى یـکـتـاپـرستان و بندگان شایسته اوست . به آیه  شریفه زیر توجه کنید:
((وَعـَدَاللّهُ الَّذیـنَ امـَنـُوا مـِنـْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَْرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذیـنَ مـِنْ قـَبـْلِهـِمْ وَ لَُیمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذىِ ارْتَضى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اءَمْناً یَعْبُدُونَنى لا یُشْرِکُونَ بى شَیْئاً...))  خـداونـد بـه کـسـانـى از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده مى دهد که آنها را بـطـور قطع خلیفه روى زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان خلافت روى زمین بخشید و دیـن و آیـیـنـى را کـه براى آنها پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس آنها را به امـنـیـت و آرامـش تـبـدیـل خـواهـد کرد، بگونه اى که تنها مرا بپرستند و چیزى را براى من شریک نگیرند.
در روایات مذاهب اسلامی
از این منجی
به عنوان ((قائم ))، ((صاحب الامر))، ((دوازدهمین خلیفه پیامبر)) و غیر اینها یاد شده است ، امّا مشهورتر از همه ، نام مهدى است . این عناوین همه یک مصداق را معرفى مى کنند و مسلمانان این واژه ها و نامها را فقط بر یک شخص منطبق مى دانند که همان ((مهدى ))(عج ) موعود پیامبر(ص ) است .
اوّلیـن کـسـى کـه واژه ((مـهـدى )) را به عنوان نام آن منجى بزرگ به کار برده و او را به این اسـم مـعـرفى کرده ، شخص
پیامبر اکرم (ص ) است ، به همین جهت تمام مسلمانان از هر فرقه و گـروه ، بـا نـام مـهدى آشنا هستند و او را به عنوان دادگستر آینده جهان و موعود پیامبر(ص ) مى شناسند. نتیجه اینکه تاءمل در روایات نبوى (ص ) و اهل بیت او ، این مدّعا را اثبات مى کند که زمامدارى آینده حکومت واحـد جـهـانـى ، مـنـحـصـر در شـخـصیتى به نام ((مهدى ))(عج ) است و عقیده به ایشان ، یک عقیده مشترک اسلامى میان همه فرقه ها و مذاهب اسلامى است .