راز غیبـت - مشق عاشقی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
راز غیبـت

بمناسبت 1176 سال میلاد منجی بشریت امام مهدی (عج) - 4 

 


راز غیبـت

بمناسبت 1176 سال میلاد منجی بشریت امام مهدی (عج) - 41- آماده نبودن مردم - گرچه قسمتى از شرایط ظهور حضرت مهدى (عج ) خارج از حوزه اختیار مردم است ، امّا اجراى کلى مـاءمـوریـت آن حضرت در گرو فراهم شدن شرایط خارجى و عینى است که مردم در آن نقش تعیین کننده دارند و تا آماده شدن مردم جهان براى پذیرش حکومت جهانى به رهبرى حضرت مهدى (عج ) هـمـچـنـان غیبت ادامه داشته و ظهور آن حضرت به تاءخیر خواهد افتاد، و این آمادگى ، عمدتاً به بُعد فکرى و فرهنگى مردم مربوط مى شود. بـدیـهـى اسـت بـدون آمـادگـى فـکـرى مـردم ، اصـلاحـات اجـتماعى امکان پذیر نیست . ازاین رو، پـیـامـبـران نیز براى پیشبرد اهدافشان نخست از تعلیم و تربیت و پرورش افراد زبده و لایق اسـتـفـاده مـى کردند و با ایجاد تحول فرهنگى در جامعه ، راه را براى اصلاحات دیگر باز مى نـمـودند. حضرت مهدى (عج ) نیز به تقدیر الهى باید به ظلم و ستم در جهان پایان بخشد و عـدالت را در پهنه زمین بگستراند و اجراى این طرح بزرگ ، بدون آمادگى فرهنگى مردم جهان امـکـان پـذیـر نیست . خداوند متعال فرموده : ((اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِاءَنْفُسِهِمْ)) خداوند وضع هیچ قومى را تغییر نمى دهد تا اینکه آنان خود را تغییر دهند.
همچنان از برخی روایـات استفاده مى شود که حتى شیعیان نیز در ایجاد و طولانى شدن غیبت ولى عصر(عج ) نقش دارند، زیرا با افشاى رازِ اهل بیت ، موجب شدند که خداوند وقتى را براى ظهور تعیین نکند.
2-
بیم از کشته شدن ،
هـر یـک از رهبران الهى اعم از انبیا و جانشینان آنها همواره از سوى دشمنان مورد تهدید قـرار مـى گـرفـتـند که به صورتهاى آزار، شکنجه ، به زندان افکندن ، تبعید کردن و کشتن عـمـلى مـى شـد. نـیـاکـان حـضـرت مـهـدى (عـج ) هـر کـدام بـه نـحـوى مـتـحـمـل ایـن آزارهـا شده بودند.
البته باید توجه داشت که هر چند شهادت آرزوى اولیاى خداست اما حضرت مهدى (عج ) جانشین ندارد و امـام دیـگـرى بـعـد از او نـخـواهـد بـود. بـنـابـرایـن لازم اسـت تـا قبل از فراهم شدن شرایط ظهور، همچنان در پرده غیبت به سر برد.
3-
آزمایش مردم،
یـکـى از اسـرار غیبت که در روایات به آن اشاره شده ، مساءله آزمایش مردم در غیبت ولىّ خداست ؛ زیـرا گـردن نـهـادن بـه اطـاعت یک امام ظاهر و آشکار، ممکن است از روى ترس یا طمع باشد، امّا ایمان به اطاعت از امام غایب از این عیبها به دور است . حضرت صادق (ع ) می فرماید: هـمـانـا قائم (عج ) مانند صالح خواهد بود (که غیبتش موجب مى شود عده اى از پیروانش در او به شـک و تـردید افتند و عده اى نیز انکارش ‍ نمایند و همه آنان نمى توانند از آزمایش غیبت ، موفق بیرون آیند.)
تـا ایـنجا بعضى از رموز غیبت را ذکر کردیم و ممکن است غیبت طولانى آن حضرت رازها و حکمتهاى بیشترى داشته باشد که ما از آنها آگاهى نداریم و در روایات نیزبه این مطلب اشاره شده است . عبدالله بن فضل مى گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم که فرمود: بـنـاچـار صـاحـب ایـن امـر داراى غیبتى خواهد بود که تبهکاران در آن به شک و تردید مى افتند. عـرض کـردم : فـدایـت شـوم چـرا؟ فـرمـود: بـه خـاطـر امـرى کـه اجـازه بـیـانـش را (بـطـور تـفـصـیل ) نداریم . عرض کردم : حکمت غیبتش چیست ؟ فرمود: (اجمالش این است که ) راز غیبت مهدى (عـج ) هـمـان راز غـیـبـت حجتهاى پیش از اوست و حکمت (واقعى ) غیبت بعد از ظهور آشکار مى گردد...

راز غیبـت