سالروز شهادت مولای موحدان را تسلیت می گویم - مشق عاشقی
سالروز شهادت مولای موحدان را تسلیت می گویم