مسیر کمال - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
مسیر کمال

 
اسلام همه را دعوت به حرکت مى کند، حرکت تکاملى ، مى گوید: بالاتر بروید و چیز بفهمید! وقتى مى توانى با معارف اسلام آشنا شوى که در مسیر انبیا باشى . وقتى مى توانى با معارف اسلام اشنا باشى که در حرکت الى الله کامل شوى . از مسیر تکامل حرکت کنید و بدانید که راه منحصراست به مسیرى که انبیا از آن مسیر رفتند و آن کارها را هم کردند، احیا کردند، اتش را گلستان کردند. ما اگر نمى توانیم آن کارها را انجام دهیم ، مى توانیم یک بنده صالح باشیم این هم خیلى قیمت دارد که از بدیها دور و به خوبیها نزدیک شویم

برگرفته شده از : مجموعه اى از درس اخلاق مرحوم حضرت آیه الله حاج سید رضا بهاء الدینى (ره)