سنجش ایمان - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
سنجش ایمان

کسی که به مقصد ، ایمان و معرفت داشته باشد،انجام اعمال و اجرای دستورات دینی ، نه تنها برای او سخت و دشوار نیست ، بلکه برای انجام واجرای بهتر آن ، از هیچ تلاش روی گردان نمی باشد. از این طریق هم می شود میزان ایمان واعتقاد خویش را دریافت.