مظلوم مظلومان! - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
مظلوم مظلومان!

مظلوم مظلومان!

باور کنید این یک حقیقت و کاری است که همه ما انجام می دهیم ، اما با کمال نا باوری خم به ابروهم نمی آوریم ، آیا تا بحال شنیده ای که کسی در برابر نیکی کننده  بدی کند. تا به حال دیده ای که آدم حرفای خیر خواه خویش را رد و اعمالی که می داند سبب ناراحتی اومی شود انجام دهد. او همه چیز به ما داده  وتنها از ما خوبی خواسته است که آن هم برای خود ما و برای کمال ما است. ولی ...  

 آری خدای بزرگ را می گویم ، همان عاشق سینه چاک خود را ، با همه قدرت که دارد ، با چشمان نگران و منتظر، شاهد اعمال نا شایست ما است  و می گویید بنده من؛ چقدر منتظر باز گشت توباید باشم.