غیرت و مردانگى - مشق عاشقی
غیرت و مردانگى(غـیـرت ) یـکـى از کمالات انسانى است که دست پرتوان آفرینش ، اسباب آن را در وجود آدمى تعبیه کرده است . غیرت ورزى در حد معمول آن ، لازمه انسانیت بوده ، تقویت این صفت زیبا از مؤ منان پسندیده تر است . امیر مؤ منان (ع )فرمود: (اِنَّ اللّهَ یَغارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ، مَنْ لا یَغارُ فَاِنَّهُ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ) *
خـداونـد بـراى مـؤ مـن ، غـیرت مى ورزد، پس او نیز باید غیرت آورد. هر کس غیرت نورزد، دلش وارونه است .
شـایـد مراد از وارونگى دل این باشد که شخص بى غیرت ، از حالت طبیعى انسان خارج شده و به وادى پوچى و تباهى سقوط کرده است .
وجـود غـیرت در جامعه انسانى تا آنجا ضرورى و حیاتى است که شارع مقدس اسلام در تشریع احکام نیز به آن عنایت داشته است . رسول خدا(ص )فرمود: (... اَلا وَ اِنَّ اللّهَ حـَرَّمَ الْحـَرامَ وَ حـَدَّ الْحـُدُودَ وَ مـا اَحـَدٌ اَغـْیـَرَ مـِنَ اللّهِ وَ مـِنْ غـَیـْرَتـِهِ حـَرَّمـَ الْفَواحِشَ)
**
آگـاه بـاشـیـد که خداوند، محرّمات را حرام و حدود را وضع کرد و هیچ کس ، غیورتر از خدا نیست که از روى غیرت ، زشتى ها را حرام کرده است .
بر همین اساس ، خدا به هر غیرتمندى نظر لطف و مرحمت دارد. امام صادق (ع ) فرمود: (اِنَّ اللّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ...)
*** خداوند، غیور است و هر غیرتمندى را دوست دارد.
آنـچه آوردیم ، بخشى از اهمیت و ضرورت تقویت (غیرت ) در زمینه مثبت آن است . در جنبه منفى ـ یعنى بى غیرتى و بى تفاوتى ـ نیز دلایل متعددى وجود دارد که لزوم غیرت ورزى را دو چندان مى کند و پرداختن به آن ، مجال دیگرى مى طلبد.

 * بحارالانوار ، 79 ، ص 115 .
 ** بحارالانوار ، ج 76 ، ص 332 .
 *** فروع کافى ، ج 5 ، ص 535 ، دار صعب ، بیروت .